Nalgures
Nalgures Producións, S.L
Rúa do Baluro 8-10, Baixo
27004 -Lugo


Axencia de contratación - Oficina de management - Produción de espectáculos

Tfn: +34 982 250 245

nalgures@nalgures.comXunta de Galicia Europa Axudas á dotación de equipamentos e activos que fomenten a innovación e a competitividade da Industria Cultural e Creativa Galega, ao abeiro do programa Hub da Industria Creativa Galega. Operación financiada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19